นมอัดเม็ด ตราภูคา สินค้าเกรดพรีเมียม

นมอัดเม็ด ตราภูคา สินค้าส่งออกของไทย

นมอัดเม็ด ที่ดีที่สุด สินค้าพิเศษของไทย

สินค้าของไทย 100% นมโคสดแท้ นมอัดเม็ด

นมอัดเม็ดตราภูคาผลิตจากนมโคสดแท้ๆ ความแตกต่างที่รู้สึกได้ถึงคุณภาพตั้งแต่เม็ดแรก นมอัดเม็ดตราภูคามาพร้อมกับความลงตัวของรสชาติและคุณประโยชน์เหมาะกับทุกเพศทุกวัยในทุกโอกาส นมอัดเม็ดเกรดพรีเมียมพิเศษ สินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยในต่างแดน

The Super delicious Milk Tablets is milky good in every tablet. .The best brand of milk tablets in Thailand. Each milk tablets is packed with pure milk. Taste good in every tablet of PhuKha Milk Tablets. Milk tablets candy is not only delicious it is also big enough compared to other brands which means you can have more milk to consume with buying PhuKha milk tablets candy. Milk tablets candy can be eaten anywhere and anytime even during working hours, travel time, watching movies and even chatting with friends’ milk tablets candy will surely be your best buddy. This exceptionally delicious PhuKha Milk Tablets Candy is the best treat for all ages. The milk tablets candy is made up of 100% pure natural cow’s milk. Milk which we all know a good source of Calcium for everyday absorption and now on every sachets of PhuKha milk tablets. The milk tablets of PhuKha is made with high quality ingredients. Milk Tablets candy is carefully processed to ensure that the quality and goodness of pure milk stays the same. PhuKha Milk Tablets candy is made with 100% pure milk. PhuKha Milk Tablets has NO artificial flavorings and preservatives added. PhuKha Milk Tablets of Thailand will surely be a hit to all ages!

Milk Tablets Thailand Premium Best Selling PhuKha Milk Tablets

ชื่อสินค้า: นมอัดเม็ด

ชื่อตรา: ภูคา

น้ำหนักสุทธิ: 1 ซอง 25 กรัม

Suggested Retail Price: 6 RMB

Wholesale Price: Please contact us

นมอัดเม็ด ขายส่ง ภูคา phukha ดีที่สุด 1
นมอัดเม็ด ขายส่ง ภูคา phukha ดีที่สุด 3
นมอัดเม็ด ขายส่ง ภูคา phukha ดีที่สุด 2
นมอัดเม็ด ขายส่ง ภูคา phukha ดีที่สุด 4
นมอัดเม็ด ขายส่ง ภูคา phukha ดีที่สุด 5
นมอัดเม็ด ขายส่ง ภูคา phukha ดีที่สุด 6
นมอัดเม็ด ขายส่ง ภูคา phukha ดีที่สุด 7
นมอัดเม็ด ขายส่ง ภูคา phukha ดีที่สุด 8
นมอัดเม็ด ขายส่ง ภูคา phukha ดีที่สุด 9
นมอัดเม็ด-ขายส่ง-ภูคา-phukha-ดีที่สุด-10
นมอัดเม็ด-ขายส่ง-ภูคา-phukha-ดีที่สุด-11

PRODUCT DETAILS

Product Name: Milk Tablets, The Premium

Brand Name: PhuKha

Net Weight: 

1ซอง บรรจุ 25กรัม, 20เม็ด

1ลัง บรรจุ 100ซอง

Serving Method:

Tear to open sachet and consume content.

Ingredients:

Milk Powder 70%, Icing Sugar 29%

Production bar Code: 8 859050 960978

Product Standards: Thai FDA Approved, GMP, HACCP

Shelf Life:

2 years (milk tablets are basically now in short supply, fresh dates are continually updated)

About Milk Tablets Transport:

Milk Tablets product quality is 100% sure. From manufacturing through delivery it is handled with utmost care ensuring that upon products arrival, customer will experience Thailand’s best Milk Tablets with 100% satisfaction.

Milk Tablets_taobao6
Milk Tablets_taobao7
Milk Tablets_taobao3
milk tablets thailand phukha premium
milk tablets thailand phukha 5
Milk Tablets_taobao8
Milk Tablets_taobao11
milk tablets thailand phukha premium
Milk Tablets_taobao3
milk tablets thailand phukha 1
milk tablets thailand phukha 7
milk tablets thailand phukha 8
Milk Tablets1
Milk Tablets2
Milk Tablets 3
Milk Tablets 4
Milk Tablets 5
Milk Tablets 6
Milk Tablets 7
Milk Tablets 8
Milk Tablets 9